Kindcentrum Stedum

HOME  |  Scholen  |  Nieuwbouw  |  Kindcentrum Stedum

Kindcentrum Stedum

Artist impression Kindcentrum Stedum

Wat komt er in Stedum?

In Stedum wordt een nieuw kindcentrum gebouwd, dat ruimte biedt aan:

  • De nieuwe samenwerkingsschool De Klaver (een fusie van Christelijke basisschool De Crangeborg & Openbare basisschool De Bongerd)
  • Kinderopvang Kids2b

Het kindcentrum komt op het terrein ten noorden van de Hilmaarweg. In maart 2018 is het voormalige schoolgebouw van De Bongerd aan de Hilmaarweg gesloopt.

Een tijdelijke school

De samenwerkingsschool is na de zomervakantie van 2016 gestart. Na enige verbouwing zijn beide scholen samengegaan in het 'oude' schoolgebouw van CBS de Crangeborg, aan de Bedumerweg.

Planning

In september 2017 is het voorlopig ontwerp en het omgevings- en verkeersplan gepresenteerd aan ouders, onderwijsteam  en omwonenden. Hun opmerkingen zijn waar mogelijk meegenomen in de definitieve plannen.
Op 17 oktober 2018 ondertekenden wethouder Schollema namens de gemeente Loppersum, de heer Huiges namens BV Bouwbedrijf Kooi Appingedam en de heer Boorsma namens ITBB BV de realisatieovereenkomst van het kindcentrum in Stedum. De bouw van het nieuwe kindcentrum duurt minder dan een jaar en is in oktober 2018 gestart. De school wordt in het derde kwartaal van 2019 opgeleverd. Zodra de bouw afgerond is, volgen de verhuizing en de opening.

Planning werkzaamheden kindcentrum november 2018-januari 2019
Persbericht over de bouw van het kindcentrum (oktober 2018)

Brief Start nieuwbouw Kindcentrum Stedum (oktober 2018)

De nieuwbouw in beeld

Nieuwsbrief over de planning en werkzaamheden rond de bouw van het kindcentrum (juli 2018)
Nieuwsbrief over de nieuwbouw van het kindcentrum (oktober 2017).

Artist impression Kindcentrum Stedum

Artist impression Kindcentrum Stedum

Artist impression Kindcentrum Stedum

Artist impressions Kindcentrum Stedum, Architect KAW architecten en adviseurs.

Top