Kindcentrum Middelstum

HOME  |  Scholen  |  Nieuwbouw  |  Kindcentrum Middelstum

Kindcentrum Middelstum

Locatie kindcentrum Middelstum

Wat komt er in Middelstum?

In Middelstum is een nieuw kindcentrum gebouwd, dat ruimte biedt aan:

  • Openbare basisschool De Wilster
  • Christelijke basisschool Wicher Zitsema
  • Kinderopvang Kids2b
  • Bibliotheek

Het nieuwe kindcentrum wordt gebouwd aan de Zuiderstraat. In maart 2018 is het voormalige schoolgebouw van Klim-op, dat hier oorspronkelijk stond, gesloopt.

Er is  een tijdelijk schoolgebouw in gebruik voor CBS Wicher Zitsema aan de Boerdamsterweg.

Planning

In september 2017 is het voorlopig ontwerp van het kindcentrum gepresenteerd aan ouders, onderwijsteam en omwonenden. De opmerkingen van de verkeers- en omgevingscommissie zijn waar mogelijk meegenomen in de plannen. De bouw van het nieuwe kindcentrum is eind juni 2018 gestart. De school is eind augustus 2019 opgeleverd. In september/oktober 2019 volgen de verhuizing en de opening.

Mijlpalen

Op maandag 12 november 2018 vierden we 2 mijlpalen: het bereiken van het hoogste punt van de bouw van het kindcentrum in Loppersum én de boring voor de Warmte Koude Opslag van het kindcentrum in Middelstum, waarmee de school verwarmd gaat worden. Leerlingen van de basisscholen en kinderen van kinderopvang Kids2b overhandigden een tijdcapsule, die in het kindcentrum geplaatst zal worden, aan wethouder Bé Schollema.

Foto overhandigen tijdcapsules

Persbericht over officiële handelingen kindcentra Loppersum en Middelstum (november 2018)
Persbericht over de bouw van de kindcentra (juni 2018)
Brief Start nieuwbouw Kindcentrum Middelstum (mei 2018)

De nieuwbouw in beeld

Nieuwsbrief kindcentrum Middelstum_juli 2019
In juni 2018 is een nieuwsbrief verschenen over de start van de bouw van het kindcentrum.
In oktober 2017 is een nieuwsbrief verschenen over de nieuwbouw van het kindcentrum.

Artist impression Kindcentrum Middelstum

Artist impression Kindcentrum Middelstum

Artist impression Kindcentrum Middelstum

Artist impression Kindcentrum Middelstum

Artist impression Kindcentrum Middelstum

Artist impression Kindcentrum Middelstum

Artist impression Kindcentrum Middelstum

Artist impression Kindcentrum Middelstum

Artist impressions Kindcentrum Middelstum, Architect TenW architecten adviseurs.

Top