Kindcentrum Loppersum

HOME  |  Scholen  |  Nieuwbouw  |  Kindcentrum Loppersum

Kindcentrum Loppersum

Artist impression Kindcentrum Loppersum

In Loppersum is een nieuw kindcentrum gebouwd, dat ruimte biedt aan:

  • Christelijke basisschool Roemte
  • Openbare basisschool Prinses Beatrix
  • Kinderopvang Kids2b

De beide scholen houden hun eigen identiteit. Er worden clusters van vier lokalen gemaakt rond een eigen leerplein. De clusters zijn flexibel en liggen rond het centrale hart van het gebouw, waar ook kinderopvang Kids2b ruimte krijgt. De scholen hebben samen afspraken gemaakt over de verdeling van de lokalen.

Het kindcentrum staat op de voormalige locatie van OBS Prinses Beatrix, aan de Schoolstraat. Het gebouw is in juni 2019 opgeleverd. Het kindcentrum is aardbevingsbestendig en geschikt om nieuwe vormen van onderwijs te geven. Het is een flexibel gebouw, zodat bij leerlingendaling het overschot aan ruimte anders kan worden benut. Ook aan duurzaamheid is gedacht: het gebouw is bijna energieneutraal. Dit betekent dat er veel aandacht is voor de isolatie van het gebouw en de installaties. Er wordt een warmtepomp gebruikt voor de verwarming en er liggen zonnepanelen op het dak. Het kindcentrum is 'all electric' en krijgt geen gasaansluiting.

Kindcentrum met hertje Interieur kindcentrum Centrale hal kindcentrum

Foto's Jan Pitt, mei 2019

Maandag 2 maart 2019 kwam minister Slob van Onderwijs een kijkje nemen bij het toekomstige kindcentrum.

Mijlpalen van voor de opening

Op maandag 12 november 2018 vierden we 2 mijlpalen: het bereiken van het hoogste punt van de bouw van het kindcentrum in Loppersum én de boring voor de Warmte Koude Opslag van het kindcentrum in Middelstum, waarmee de school verwarmd gaat worden. Leerlingen van de basisscholen en kinderen van kinderopvang Kids2b overhandigden een tijdcapsule, die in het kindcentrum geplaatst zal worden, aan wethouder Bé Schollema.

Foto overhandigen tijdcapsules

Persbericht over officiële handelingen kindcentra Loppersum en Middelstum (november 2018)
Persbericht over de bouw van de kindcentra (juni 2018)
Brief Start nieuwbouw Kindcentrum Loppersum (mei 2018)

De nieuwbouw in beeld

Nieuwsbrief Loppersum-Noord juni 2019
Nieuwsbrief over de plannen voor Loppersum-Noord (februari 2019)
Nieuwsbrief over de plannen voor Loppersum-Noord (juli 2018 )
Nieuwsbrief over de nieuwbouw van het kindcentrum (oktober 2017)

Artist impression Kindcentrum Loppersum

Artist impression Kindcentrum Loppersum

Artist impression Kindcentrum Loppersum

Artist impression Kindcentrum Loppersum

Artist impressions Kindcentrum Loppersum, Architect TenW architecten adviseurs.

Top