Kindcentrum Loppersum

HOME  |  Scholen  |  Nieuwbouw  |  Kindcentrum Loppersum

Kindcentrum Loppersum

Artist impression Kindcentrum Loppersum

Wat komt er in Loppersum?

In Loppersum wordt een nieuw kindcentrum gebouwd, dat ruimte biedt aan:

  • Christelijke basisschool Roemte
  • Openbare basisschool Prinses Beatrix
  • Kinderopvang Kids2b

Dit kindcentrum komt op de voormalige locatie van OBS Prinses Beatrix, aan de Schoolstraat.

Maandag 2 maart 2019 kwam minister Slob van Onderwijs een kijkje nemen bij het toekomstige kindcentrum.

Een tijdelijk school

Het tijdelijke schoolgebouw dat ter overbrugging dient, is sinds 2015 gevestigd aan de Bosweg, naast de Boshal. Deze tijdelijke school is in gebruik genomen zodat het onderzoek naar bouwkundig versterken  in de oorspronkelijke schoolgebouwen kon plaatsvinden.

Planning

In september 2017 zijn het voorlopig ontwerp en het omgevings- en verkeersplan gepresenteerd aan ouders, onderwijsteams en omwonenden. Hun opmerkingen zijn waar mogelijk meegenomen in de definitieve plannen. De bouw van het nieuwe kindcentrum is in de zomer van 2018 gestart. De school wordt in de loop van 2019 opgeleverd. Zodra de bouw afgerond is, volgen de verhuizing en de opening.

Op maandag 12 november 2018 vierden we 2 mijlpalen: het bereiken van het hoogste punt van de bouw van het kindcentrum in Loppersum én de boring voor de Warmte Koude Opslag van het kindcentrum in Middelstum, waarmee de school verwarmd gaat worden. Leerlingen van de basisscholen en kinderen van kinderopvang Kids2b overhandigden een tijdcapsule, die in het kindcentrum geplaatst zal worden, aan wethouder Bé Schollema.

Foto overhandigen tijdcapsules

Op 13 juni 2018 ondertekenden wethouder Schollema namens de gemeente Loppersum, de heer Jorritsma namens Jorritsma Bouw en de heer Dijk namens D&W Installatiegroep de realisatieovereenkomsten voor de bouw van de kindcentra in Loppersum en Middelstum.

Persbericht over officiële handelingen kindcentra Loppersum en Middelstum (november 2018)
Persbericht over de bouw van de kindcentra (juni 2018)
Brief Start nieuwbouw Kindcentrum Loppersum (mei 2018)

De nieuwbouw in beeld

Nieuwsbrief over de plannen voor Loppersum-Noord (februari 2019)
Nieuwsbrief over de plannen voor Loppersum-Noord (juli 2018 )
Nieuwsbrief over de nieuwbouw van het kindcentrum (oktober 2017)

Artist impression Kindcentrum Loppersum

Artist impression Kindcentrum Loppersum

Artist impression Kindcentrum Loppersum

Artist impression Kindcentrum Loppersum

Artist impressions Kindcentrum Loppersum, Architect TenW architecten adviseurs.

Top