Meedenken & meepraten - scholen

HOME  |  Meedenken & meepraten - scholen

Meedenken & meepraten - scholen

Projectgroep

In elk dorp waar een school wordt versterkt of gesloopt en herbouwd, wordt een projectgroep ingesteld. Deze zorgt ervoor dat de versterking of nieuwbouw op een goede manier en in afstemming met alle betrokkenen plaatsvindt. In deze projectgroep zitten bijvoorbeeld de schooldirectie, gemeente, locatieleiders van de kinderopvang, een architect en een bouwkundig adviseur.

Verkeers- en omgevingscommissie

Een belangrijke bron voor deze projectgroep is de verkeers- en omgevingscommissie. Daarin zitten mensen die direct met de school te maken hebben: ouders, medewerkers en omwonenden bijvoorbeeld. Zij denken mee met het ontwerp en de inrichting van de omgeving van de school. Zij dragen ideeën aan over hoe veilige verkeerssituaties worden gecreëerd en waar parkeerplaatsen kunnen komen. Zo leveren de verkeers- en omgevingscommissies een bijdrage aan de uiteindelijke ontwerpen van de schoolomgeving.

Top