Leefbaarheid in relatie tot inwoners

HOME  |  Leefbaarheid in relatie tot inwoners

Leefbaarheid in relatie tot inwoners

"Aanschuiven in... de dorpen": wat is er nodig om goed te kunnen leven?

Sterke dorpen met gelukkige inwoners! Met dit doel (deze 'eindbestemming') zijn medewerkers van diverse welzijnsorganisaties en de gemeente Loppersum eind 2018 begonnen aan een ontdekkingsreis. In mei, juni, augustus en september 2019 gaan we onder de naam "Aanschuiven in…" de zeventien dorpen van de gemeente Loppersum in. We komen als tijdelijke gasten met dit kampeerbusje naar de dorpen toe om te kijken of we samen met inwoners iets voor het dorp kunnen betekenen. Wat leeft er? Wat is er nodig? Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Dé vraag die we inwoners willen stellen is wat heb je nodig om goed te kunnen leven? Daarbij mag groots gedroomd en gedacht worden. De ideeën worden o.a. gebruikt voor het opstellen van een programma-aanvraag die wordt ingediend bij het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG moet ervoor zorgen dat Groningen een toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft met behoud van de eigen identiteit waar het goed wonen, werken en recreëren is.
Meer informatie over "Aanschuiven in... de dorpen"

Logo aanschuiven in

Samen de schouders eronder

Hoe houden we de dorpen in onze gemeente leefbaar, nu en op de lange termijn? Dat is iets waar gemeente en inwoners samen hun schouders onder moeten zetten. En dat gebeurt ook. Het aantal burgerinitiatieven in de gemeente Loppersum groeit en dat is mooi om te zien.

Inrichting van het dorp

De versterkingsopgave is ook een kans om de leefbaarheid op verschillende manieren te vergroten. De zijn de zogenaamde ‘koppelkansen’: nu er toch al grote delen op de schop gaan en er middelen beschikbaar zijn, wordt de kans aangegrepen om de leefomgeving in verschillende opzichten beter en mooier te maken. Was de riolering bijvoorbeeld over een aantal jaren aan vervanging toe? Dan doen wordt dat direct gedaan. En waar versterkt wordt, onderzoekt de gemeente of de inrichting van de straat aangepast kan worden: hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig en op welke plekken, welk straatmeubilair komt er, hoe moet een speelplaats eruit zien? Ideeën van inwoners worden daarin zoveel mogelijk meegenomen.

Ook wordt er per dorp gekeken naar de samenstelling van de woningen: is er – nu en in de toekomst – behoefte aan eengezinswoningen of juist huizen die levensloopbestendig zijn? Waar mogelijk worden de (ver)bouwplannen daarop afgestemd.

Kansrijk Groningen

Verschillende organisaties werken aan de leefbaarheid in het aardbevingsgebied in Groningen. 'Kansrijk Groningen' is de overkoepelende naam voor deze leefbaarheidsprogramma’s. Op de website van Kansrijk Groningen staat informatie over de verschillende programma’s en subsidiemogelijkheden om de leefbaarheid in uw eigen dorp of straat te verbeteren.
De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG). NAM betaalt de programma’s.

Een voorbeeld van een dergelijk initiatief is Voetbalclub SC Loppersum. Zij hebben het seizoen 2017 - 2018 tot ‘Jaar van de duurzaamheid’ gedoopt. In dat jaar willen ze naast het noodzakelijke onderhoud ook investeren in de verduurzaming van de kantine en kleedkamers. Het uiteindelijke doel van de Lopster vereniging is een energieneutrale accommodatie.

Ook een mooi project dat een bijdrage kreeg uit het Kansrijk Groningen-programma Loket Leefbaarheid, is de speeltuin in Zijldijk. In een dorp van 214 inwoners, waar de laatste school inmiddels gesloten is, heeft de speeltuin een belangrijke rol als ontmoetingspunt voor kinderen en jonge ouders. Dankzij de bijdrage kon de speeltuin in Zijldijk een forse opknapbeurt krijgen.

Programma’s om de leefbaarheid te vergroten  

De mogelijkheden om de leefbaarheid te vergroten worden meegenomen in de gebiedsplannen die gemeente en inwoners samen opstellen. Er is een aantal programma’s dat daarin kansen en extra mogelijkheden biedt:

 • Loket Leefbaarheid
  Ondersteuning van leefbaarheidsinitiatieven in het aardbevingsgebied, geleid door en in uitvoering bij Groninger Dorpen.
 • Programma Lokale energietransitie
  Met het programma Lokale Energietransitie stimuleren en ondersteunen de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de provincie Groningen  energie-initiatieven.
 • Programma Dorpsvisies & landschap
  Voor de inrichting van het dorp en de natuur daaromheen, geleid door en in uitvoering bij Landschapsbeheer Groningen.
 • Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed
  Voor het in stand houden van en ‘een tweede leven geven’ aan historische en karakteristieke gebouwen, geleid door en in uitvoering bij Libau.
 • Programma Elk Dorp een duurzaam Dak
  Voor het realiseren van gemeenschappelijke ontmoetingsplekken in een dorp, geleid door en in uitvoering bij Groninger Dorpen.
 • Programma Snel internet
  Voor de aanleg van snel internet in de provincie Groningen, geleid door en in uitvoering bij Economic Board.
 • Woon- & leefbaarheidsplan Eemsdelta
  Dit plan beschrijft hoe de gemeenten Loppersum, Delfzijl, Appingedam en Eemsmond samen met vele organisaties de handen ineen hebben geslagen om – ondanks de krimp – de woningvoorraad en de voorzieningen op peil te gaan houden.

Heeft u zelf ideeën over leefbaarheid?

Meldt u ze vooral, ze zijn meer dan welkom. De gemeente is daarvoor de aangewezen plek, zij weten precies waar u uw idee kunt neerleggen. Neem hiervoor contact op met het Klant Contact Centrum (KCC). Het KCC kunt u bereiken via:

Telefoonnummer: 0596 548 200

E-mailadres: gemeente@loppersum.nl

Dit kan ook wanneer u bijvoorbeeld samen met een aantal dorpsgenoten een project wilt opzetten dat het dorp ten goede komt: ook daarin ondersteunt de gemeente graag.

Top