Kansen

HOME  |  Inwoners  |  Kansen

Kansen

Afbeelding Dörpshoes

Meerwaarde door ‘koppelkansen’

‘Je kunt het maar één keer goed doen’ is een uitspraak die als een rode draad door de versterkingsopgave in Loppersum loopt. Want: wanneer er wordt versterkt, is het slim om mogelijkheden met elkaar te combineren. We noemen dat ‘koppelkansen’.

Er zijn koppelkansen op verschillende gebieden:

 1. Samenstelling van woningen in het dorp - collectieve koppelkans
  Past het soort woningen nog bij de huidige en toekomstige behoeften van een dorp? Zijn er bijvoorbeeld meer levensloopbestendige huizen nodig of juist eengezinswoningen? Of zijn er minder woningen nodig in verband met krimp van het aantal inwoners? De gemeente kijkt dus ook naar de ideale samenstelling van een dorp. De versterkingsactiviteiten worden daar zoveel mogelijk op afgestemd..

 2. Duurzaamheid - collectieve koppelkans
  Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee, dat is het streven in de versterkingsopgave. Denk daarbij aan aanpassingen die ervoor zorgen dat uw woning energiezuiniger of misschien zelfs wel 'nul-op-de-meter' wordt. Uiteraard geldt ook hier: de eigenaar van de woning bepaalt uiteindelijk hoe dit gebeurt. Want hoewel het versterkingsadvies aangeeft hoe uw woning aan de wettelijk norm kan voldoen, kunt u daar bovenop nog extra maatregelen laten uitvoeren. Voor iedere te versterken woning is een bedrag van € 4.000 beschikbaar om aanvullende energiebesparende maatregelen te treffen. Daarnaast zijn er ook nog andere financiële en ondersteunende mogelijkheden, waar soms overigens wel een eigen bijdrage voor geldt.
  Meer informatie hierover leest u onder Duurzaamheid.

 3. Leefbaarheid - collectieve koppelkans
  Hoe maken en houden we onze dorpen leefbaar? Daar zet de gemeente Loppersum zich, samen met de inwoners, op verschillende manieren voor in. Door het inrichten van multifunctionele dorpshuizen bijvoorbeeld. En de gemeente onderzoekt ook waar de openbare ruimte anders ingericht kan worden. Waar kunnen eventueel parkeerplaatsen, straatmeubilair of speelplaatsen komen? Daarover gaat de gemeente gaat met inwoners in gesprek. Deze wensen worden getoetst aan het Afwegingskader Openbare Ruimte. Daarnaast worden ook minder zichtbare dingen aangepakt, zoals een riolering die aan vervanging toe is. Meer informatie hierover leest u onder Leefbaarheid.

 4. Uw persoonlijke situatie - individuele koppelkans
  Voor u als bewoner kan de versterking ook de mogelijkheid bieden om een vervolgstap te zetten naar een ander soort woning in uw eigen dorp. Of heeft u plannen voor een nieuwe aanbouw of badkamer? Deze meerkosten zijn voor eigen rekening, maar een dergelijke verbouwing kan worden gecombineerd met een versterkingsopgave. U heeft dan ook maar één keer overlast.

Top