Inwonersondersteuner 't Zandt

HOME  |  Inwonersondersteuner 't Zandt

Inwonersondersteuner 't Zandt

De inwonersondersteuner

In 't Zandt is er een inwonersondersteuner vanuit de Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD) aangesteld, ze heet Lisette Stuut. Zij ondersteunt inwoners die, als gevolg van de aardbevingen, veel problemen ervaren op emotioneel en sociaal gebied.

De inwonersondersteuner helpt bij het vinden van oplossingen voor problemen en verwijst zo nodig door naar passende hulpverlening. Ook kan ze bemiddelen bij spanningen tussen inwoners onderling of meehelpen bij het herstellen van de samenhang in een buurt. Ze is onafhankelijk, onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht, dus bewoners kunnen zich geheel vrij voelen om hun verhaal te vertellen.

Contact met de inwonersondersteuner?

Woont u in het dorp ’t Zandt en wilt u een luisterend oor of ondersteuning? Neem dan gerust contact op met Lisette Stuut. Zij is iedere maandagochtend aanwezig in het dorpshuis in 't Zandt. Bewoners kunnen daar zo binnenlopen, maar ze kan ook langskomen. U kunt contact opnemen via:

Telefoonnummer: 0596- 65 07 87

E-mailadres: l.stuut@s-w-d.nl

Top