Inwoners

HOME  |  Inwoners

Inwoners

Inwoners Zijlvest Loppersum

De gemeente Loppersum is een prachtige gemeente, waar we als inwoners samen – ondanks de aardbevingsproblematiek – de mooie dingen koesteren en de schouders zetten onder de toekomst. Vooropgesteld: de aardbevingen en alles wat daarmee samenhangt, hebben een grote impact op een dorp en haar inwoners. Maar de versterkingsopgave die nu gaande is, biedt gelijk ook mogelijkheden om de dorpen mooier en klaar te maken voor de toekomst.

De gemeente werkt daarom met verschillende partijen samen aan een goede onderlinge binding in de dorpen, aan een goed economisch klimaat en een dynamisch sociaal leven. Zodat het prettig is om hier te wonen. Nu, straks en in de toekomst.

Burgemeester Rodenboog: "De gemeente Loppersum heeft 17 prachtige dorpen. Woningen moeten worden versterkt om bestand te zijn tegen eventuele aardbevingen ten gevolge van gaswinning in de regio. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft als opdracht gekregen om de woningen in het Groninger aardbevingsgebied veilig en toekomstbestendig en de dorpen leefbaar te maken. Een enorme klus, waar zoals de heer Alders het zelf verwoordt “geen enkele andere regio in het land ooit eerder voor stond”.

Meer informatie staat in het meerjarenprogramma op de website van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Naast de NCG zijn veel andere partijen betrokken bij deze enorme klus. De kans bestaat dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet: wat gaat er precies wanneer gebeuren en door wie? Deze website is dé plek waar u informatie vindt over de versterkingsopgave in de gemeente Loppersum. Zodat u zo goed mogelijk weet waar u aan toe bent en wat er nog te gebeuren staat.

Versterking & inspecties Kansen Woningen ter overbrugging Schade Dorpen

Opkoop woningen aardbevingsgebied

Woningeigenaren met een huis in de kern van het aardbevingsgebied konden zich van 15 februari tot en met 16 maart 2018 aanmelden voor het opkopen van hun woning via het Koopinstrument 2018. De selectie vindt plaats in april 2018. Daarna horen de aanvragers of ze zijn geselecteerd voor deelname aan het Koopinstrument.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het opkopen van uw woning gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw woning staat in de kern van het aardbevingsgebied, namelijk binnen de  0,2 PGA-contour (KNMI-kaart 2015). Alle postcodes in dit gebied vindt u op  nationaalcoordinatorgroningen.nl/koopinstrument.
  • Uw woning staat een aaneengesloten periode van minimaal twaalf maanden aantoonbaar openbaar te koop.
  • De woning is uw eigendom en hoofdverblijf. Of u heeft de woning via een erfenis gekregen.

Meer informatie over het koopinstrument van NCG

Sociale Impact

Welzijn en gezondheid

De aardbevingen en de versterkingsopgave hebben niet alleen gevolgen voor de woningen: de psychische-, sociale- en maatschappelijke impact is vaak minstens zo groot. Denk aan psychische belasting, gezondheidsklachten, financiële problemen en onenigheid in de buurt. De gemeente Loppersum zet zich ook actief in om haar inwoners op die gebieden te ondersteunen.

Meer informatie over waar u terecht kunt

Meer informatie over afstemming met zorg- en welzijnsorganisaties

Eigen Initiatief (voormalig Pilot Heft in eigen hand)

Wanneer u zelf versterkingsmaatregelen wilt nemen

Valt het gebied waar u woont (nog) niet onder de versterkingsopgave? Dan kunt u er ook voor kiezen om op eigen initiatief versterkingswerkzaamheden aan uw woning uit te laten voeren. De NCG startte in dat kader in 2016 de proef 'Heft in eigen Hand'. Daarin stelde de NCG 50 eigenaren in de gelegenheid om als particulier opdrachtgever de versterkingsmaatregelen en eventuele andere verbouwingen aan hun woning zelf uit te (laten) voeren. Meer informatie over pilot Heft in eigen hand - Eigen Initiatief.  

Openbare ruimte

Het versterken van de woningen en gebouwen heeft natuurlijk ook gevolgen voor de openbare ruimte in de gemeente Loppersum. Afhankelijk van de omvang van de ingrepen en de ouderdom van bijvoorbeeld aanwezige riolering, de bestrating en groen, wordt herstel uitgevoerd. Dit kan variëren van het in de oude staat terugbrengen tot rioolvervanging en grootschalige herinrichting van de openbare ruimte.

Meer informatie over Openbare Ruimte.

Meer informatie over actuele wegwerkzaamheden in de gemeente Loppersum


Lees meer over: Meedenken & meepraten

Meer informatie over leefbaarheid in relatie tot inwoners


Kinderen/jongeren en aardbevingen

Afbeelding informatie voor kinderen en jongeren

Informatie voor kinderen en jongeren (of klik op bovenstaande foto).

Top