Inspecties in Zeerijp

HOME  |  Inspecties in Zeerijp

Inspecties in Zeerijp

Jaarlijks moeten in het gehele aardbevingsgebied zo'n 5.000 woningen en 300 overige gebouwen worden geïnspecteerd. Op basis van de inspecties gaan specialisten berekenen of de woning versterkt moet worden. Dit noemen we 'engineering'. Als er inderdaad maatregelen nodig zijn om een woning te versterken, wordt dit beschreven in een versterkingsadvies. Dit advies wordt vervolgens met de eigenaren van een huis of gebouw besproken.

Op dit moment worden er in Zeerijp al wel op  individuele schaal woningen geïnspecteerd, maar nog niet per straat. De NCG doorloopt het inspectieprogramma namelijk  in rondes. Zeerijp is een van de dorpen die in de derde ronde aan de beurt is. Concreet betekent dit dat de inspecties in 2018 starten. Dat gebeurt in de volgende straten: Noorderstraat, Molenweg (gedeeltelijk), Kwekersweg (gedeeltelijk), Borgweg (gedeeltelijk), Kampweg (gedeeltelijk). Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer deze versterkingsadviezen worden verwacht.

Op deze kaart ziet u waar al woningen in Zeerijp geïnspecteerd zijn. Het overzicht omvat niet alle woningen, want er worden ook vanuit pilots en op individuele schaal woningen geïnspecteerd.

Top