Inspecties in 't Zandt

HOME  |  Inspecties in 't Zandt

Inspecties in 't Zandt

Jaarlijks moeten in het gehele aardbevingsgebied zo'n 5.000 woningen en 300 overige gebouwen worden geïnspecteerd. Op basis van de inspecties gaan specialisten berekenen of de woning versterkt moet worden. Dit noemen we 'engineering'. Als er inderdaad maatregelen nodig zijn om een woning te versterken, wordt dit beschreven in een versterkingsadvies. Dit advies wordt vervolgens met de eigenaren van een huis of gebouw besproken.

't Zandt is een van de dorpen waar in de eerste ronde, dus in 2016, al woningen geïnspecteerd zijn. Dat gebeurde in de volgende straten: Hink Oostingstraat, Oosterstraat (gedeeltelijk), Oostersingel, Karshof, Tuinbouwstraat, Molenweg (gedeeltelijk). De versterkingsadviezen voor deze woningen verschenen eind 2017.

In 2017 is de inspectie doorgezet in: Molenweg (gedeeltelijk), Oosterstraat(gedeeltelijk), Hoofdstraat, Kerklaan, Gasthuisstraat, Lissebonsepad. Deze woningen behoren tot de zogenaamde '1581 batch'. Er worden nog afspraken gemaakt over hoe het verder gaat met de afhandeling van deze batch. Op z'n vroegst in oktober 2018 kan NCG de betrokken eigenaren informeren over het vervolg.

Alle overige woningen in het buitengebied van 't Zandt worden in 2018 geïnspecteerd. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer deze versterkingsadviezen worden verwacht. Op het moment dat woningen en gebouwen op de planning staan om geïnspecteerd en waar nodig versterkt te worden, worden eigenaren/bewoners daarvan op de hoogte gebracht.

Op deze kaart ziet u waar al woningen in 't Zandt geïnspecteerd zijn. Het overzicht omvat niet alle woningen, want er worden ook vanuit pilots en op individuele schaal woningen geïnspecteerd.

Top