3. Wat is de planning?

HOME  |  Bijzondere gebouwen  |  Gemeentehuis versterken  |  3. Wat is de planning?

3. Wat is de planning?

Sinds maart worden de kelders van het gemeentehuis ontgraven en worden er damwanden aangebracht. De verwachting is dat er gemiddeld 4 tot 6 vrachtwagens zand per dag worden afgevoerd. De rest wordt opgeslagen op de bouwplaats achter het gemeentehuis. Na het aanbrengen van de damwanden worden de funderingspalen één voor één doorgezaagd en wordt 'base isolation' aangebracht. Dit staat gepland in de maand oktober.
Vanaf juli wordt ook aan het dak gewerkt. De keuze is gevallen op versterking van binnenuit en niet van buitenaf. Het grootste voordeel is dat we daarmee niet of nauwelijks geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken. Deze werkzaamheden worden in de zomervakantie tijdens de avonduren en op twee zaterdagen uitgevoerd. Naar verwachting is de versterking eind december 2019 afgerond.

Situatie bouwplaats - fasering bouwhekken

Afbeelding situatie bouwplaats

Top