12. Waar parkeren de medewerkers hun auto tijdens de versterking?

HOME  |  Bijzondere gebouwen  |  Gemeentehuis versterken  |  12. Waar parkeren de medewerkers hun auto tijdens de versterking?

12. Waar parkeren de medewerkers hun auto tijdens de versterking?

Tijdens de versterking vervalt een deel van de huidige parkeerplaatsen voor medewerkers. Alleen de mensen die gebruikmaken van het pand aan de Hogestraat 2, kunnen hun auto bij het Marktplein parkeren. De overige medewerkers van de gemeente parkeren hun auto bij het station of bij de gemeentewerf achter 'Waardevol Leven', zodat er geen parkeeroverlast in het centrum en in de wijk ontstaat.

Top