Garrelsweer

HOME  |  Garrelsweer

Garrelsweer

Het dorp in de toekomst

Wat karakteriseert nu het dorp Garrelsweer? Waarin zit de eigenheid en de identiteit? Kortom: wat moet – hoe dan ook – behouden blijven? Daarover gaat de gemeente in gesprek met de bewoners. Dit wordt vastgelegd in een gebiedsvisie.

In principe krijgt ieder te inspecteren dorp een gebiedsvisie. De gemeente maakt een gebiedsvisie voor een dorp wanneer de Nationaal Coördinator (NCG) begint met het uitvoeren van inspecties. Vorm, omvang en strekking kunnen verschillend zijn. In kleinere dorpen zoals Garrelsweer verandert wellicht minder dan in de grotere dorpen.

Een gebiedsvisie geeft richting aan de toekomst van het dorp en hoe die ingericht kan worden. De kansen die de versterkingsopgave met zich meebrengt, worden daar voor een belangrijk deel op gericht.

"Aanschuiven in..." levert bouwstenen voor aanvraag bij Nationaal Programma Groningen

Sterke dorpen met gelukkige inwoners! Met dit doel  zijn de medewerkers van diverse organisaties en de gemeente Loppersum met het volkswagenbusje Neef Herbert, een aantal dorpen in geweest onder de naam "Aanschuiven in…".  In alle gesprekken stond de vraag "Wat heb je nodig om goed te kunnen leven?" centraal. De ideeën worden o.a. gebruikt voor het opstellen van projectaanvragen die worden ingediend bij het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG moet ervoor zorgen dat Groningen een toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft met behoud van de eigen identiteit waar het goed wonen, werken en recreëren is. Lees meer over "Aanschuiven in... de dorpen"

Plan van aanpak versterking gemeente Loppersum 2019

In 2018 besloot het Kabinet de gaswinning gefaseerd af te bouwen. De Mijnraad heeft geconcludeerd dat door versneld stoppen van de gaswinning, de veiligheid op termijn in Groningen toeneemt. Dat betekent dat de versterkingsaanpak verandert. De NCG heeft op 22 november 2018 het regionale plan van aanpak "Veiligheid voorop en de bewoner centraal" gepresenteerd. Dit plan vormt de basis van het nieuwe versterkingsprogramma.

Aan de lokale stuurgroepen is gevraagd een plan te maken voor de lokale situatie per gemeente. De opgave voor Loppersum is inmiddels in beeld gebracht. De lokale stuurgroep Loppersum, bestaande uit de NCG, gemeente Loppersum, CVW en de woningbouwcorporaties Wierden & Borgen, Marenland en Woonzorg, heeft een plan van aanpak gemaakt wat u hieronder kunt bekijken. In dit plan staat ook per dorp omschreven wat er gebeuren gaat.
Het plan van aanpak versterking voor de gemeente Loppersum.
Veelgestelde vragen

Inspecties

In maart 2016 is de NCG begonnen met het inspecteren van woningen en andere gebouwen. Niet alle dorpen komen tegelijkertijd aan de beurt; in sommige dorpen zijn al veel woningen geïnspecteerd, in andere gebeurt dat nog. 

Meer informatie over wat er in welk dorp gebeurt staat in Het plan van aanpak versterking voor de gemeente Loppersum

Meer informatie over opnemen en versterken staat op de website van NCG
 

Versterken huurwoningen

Aantal woningen + straatnaam Eigenaar woningen Betreft Planning Status

- 11 huurwoningen Bovendijks

- 3 woningen Ockingeheemlaan

Woningstichting Wierden en Borgen Versterken en energieneutraal maken 2019 Afgerond
5 huurwoningen Ockingeheemlaan Woningstichting Wierden en Borgen Versterken en energieneutraal maken 2019 Afgerond

Tabel: geüpdatet oktober 2019

Versterking en verduurzaming woningen Ockingeheemlaan

Negentien bewoners van woningstichting Wierden en Borgen in Garrelsweer wonen voortaan in een aardbevingsbestendige woning. De woningen zijn in verschillende fases in een tijdsbestek van circa een jaar door BAM Wonen, Centrum Veilig Wonen (CVW) en Wierden en Borgen versterkt, verduurzaamd en verbeterd. Het resultaat: negentien ‘nieuwe’ comfortabele, aardbevingsbestendige en energiezuinige woningen. De woningen zijn aardbevingsbestendig, energiezuinig en verbeterd. Daarmee zijn de woningen toekomstbestendig. Het energiezuinig maken van de woningen gebeurt volgens het concept nul-op-de-meter. Dit betekent dat het huis net zoveel energie opwekt als dat het bij bewoning door een gemiddeld gezin gebruikt. Het opwekken van de energie gebeurt met zonnepanelen en de woningen worden verwarmd door een luchtwarmtepomp. Het gebruik van gas is bij deze woningen daarmee verleden tijd. 

Om dit moment te markeren, staken de betrokken medewerkers samen met de bewoners de handen uit de mouwen om planten en bloemen te planten tijdens een tuinfeest op woensdag 10 april. Tijdens de uitvoering gaven bewoners aan dat zij het netjes opleveren van de tuinen ook een belangrijk onderdeel vinden van de aanpak. Daarom gingen medewerkers van CVW, BAM Wonen en Wierden en Borgen tijdens een tuinfeest samen aan de slag om de tuinen op te leuken met bloemen en planten. Het was een leuke middag waarbij veel bewoners en omwonenden aanwezig waren. Henk de Haan, bekend van RTV Noords ´Broezen´, en een dweilorkest maakten er een echt feestje van. 

Foto Bovendijks

De inwonersondersteuner

In de gemeente Loppersum is er een inwonersondersteuner werkzaam. Meer informatie over de inwonersondersteuner van Loppersum.

Uitvoering versterking

Op onderstaand kaartje ziet u waar er projectmatig gewerkt wordt aan de versterking van woningen:

Bekijk de overzichtskaart

Versterkingspunt

Bij het versterkingspunt kunt u als inwoner van de gemeente Loppersum terecht met vragen, voor informatie of contact met bewonersbegeleiders. Zij begeleiden u in het traject van inspecties en eventuele versterking van woningen.

Meer contactgegevens

Scholen

In Garrelsweer bevindt zich geen school. Binnen de gemeente zijn er in zes dorpen basisscholen. Ook worden er drie nieuwe kindcentra gebouwd.

Meer over scholen in de gemeente

Top