Garrelsweer

HOME  |  Garrelsweer

Garrelsweer

Het dorp in de toekomst

Wat karakteriseert nu het dorp Garrelsweer? Waarin zit de eigenheid en de identiteit? Kortom: wat moet – hoe dan ook – behouden blijven? Daarover gaat de gemeente in gesprek met de bewoners. Dit wordt vastgelegd in een gebiedsvisie.

In principe krijgt ieder te inspecteren dorp een gebiedsvisie. De gemeente maakt een gebiedsvisie voor een dorp wanneer de Nationaal Coördinator (NCG) begint met het uitvoeren van inspecties. Vorm, omvang en strekking kunnen verschillend zijn. In kleinere dorpen zoals Garrelsweer verandert wellicht minder dan in de grotere dorpen.

Een gebiedsvisie geeft richting aan de toekomst van het dorp en hoe die ingericht kan worden. De kansen die de versterkingsopgave met zich meebrengt, worden daar voor een belangrijk deel op gericht.

Plan van aanpak versterking gemeente Loppersum 2019

In 2018 besloot het Kabinet de gaswinning gefaseerd af te bouwen. De Mijnraad heeft geconcludeerd dat door versneld stoppen van de gaswinning, de veiligheid op termijn in Groningen toeneemt. Dat betekent dat de versterkingsaanpak verandert. De NCG heeft op 22 november 2018 het regionale plan van aanpak "Veiligheid voorop en de bewoner centraal" gepresenteerd. Dit plan vormt de basis van het nieuwe versterkingsprogramma en aan de lokale stuurgroepen is gevraagd een plan te maken voor de lokale situatie per gemeente.

De opgave voor Loppersum is inmiddels in beeld gebracht. De lokale stuurgroep Loppersum, bestaande uit de NCG, gemeente Loppersum, CVW en de woningbouwcorporaties Wierden & Borgen, Marenland en Woonzorg, heeft een plan van aanpak gemaakt wat u hieronder kunt bekijken. In dit plan staat ook per dorp omschreven wat er gebeuren gaat.

Het plan van aanpak versterking voor de gemeente Loppersum

Inspecties

In maart 2016 is de NCG begonnen met het inspecteren van woningen en andere gebouwen. Niet alle dorpen komen tegelijkertijd aan de beurt; in sommige dorpen zijn al veel woningen geïnspecteerd, in andere gebeurt dat nog. Meer informatie over de inspecties in Garrelsweer.

Meer informatie over opnemen en versterken staat op de website van NCG
 

Versterken huurwoningen

Aantal woningen + straatnaam Eigenaar woningen Betreft Planning Status

- 11 huurwoningen Bovendijks

- 3 woningen Ockingeheemlaan

Woningstichting Wierden en Borgen Versterken en energieneutraal maken na de zomer van 2018 Planning
5 huurwoningen Ockingeheemlaan Woningstichting Wierden en Borgen Versterken en energieneutraal maken 2018 Gereed

Tabel: geüpdatet oktober 2018

Versterking en verduurzaming woningen Ockingeheemlaan

In opdracht van Centrum Veilig Wonen en woningstichting Wierden en Borgen gaat BAM Woningbouw begin mei 2018 starten met het versterken en verduurzamen van een aantal woningen aan de Ockingeheemlaan in Garrelsweer. De bewoners van de te versterken woningen wonen tijdens de werkzaamheden in een logeerwoning. Hier wordt gewerkt en dit zijn de verkeersmaatregelen

In 2015 is een afspraak gemaakt tussen NAM en 7 woningbouwcorporaties om 1.650 huurwoningen in het aardbevingsgebied te herstellen, versterken, verbeteren en te verduurzamen.

In 2015 zijn er in de gemeente al huurwoningen versterkt, maar dat was niet in het dorp Garrelsweer. In 2018 gebeurt dit wel: dan worden huurwoningen van Woningstichting Wierden en Borgen versterkt en energieneutraal gemaakt. Het gaat om 11 woningen aan de weg Bovendijks en 8 woningen aan de Ockingeheemlaan.

De inwonersondersteuner

In de gemeente Loppersum is er een inwonersondersteuner werkzaam. Meer informatie over de inwonersondersteuner van Loppersum.

Uitvoering versterking

Op onderstaand kaartje ziet u waar er projectmatig gewerkt wordt aan de versterking van woningen:

Bekijk de overzichtskaart

Versterkingspunt

Bij het versterkingspunt kunt u als inwoner van de gemeente Loppersum terecht met vragen, voor informatie of contact met bewonersbegeleiders. Zij begeleiden u in het traject van inspecties en eventuele versterking van woningen.

Meer contactgegevens

Scholen

In Garrelsweer bevindt zich geen school. Binnen de gemeente zijn er in zes dorpen basisscholen. Ook worden er drie nieuwe kindcentra gebouwd.

Meer over scholen in de gemeente

Top