Duurzaamheid

HOME  |  Duurzaamheid

Duurzaamheid

‘Duurzaamheid’ is een breed en veelgebruikt begrip, ook in de versterkingsopgave in onze gemeente. In feite zeggen we hiermee: we maken onze dorpen klaar voor de toekomst. Dat gebeurt onder andere door het milieubeleid van de gemeente, waarin staat dat de gemeente Loppersum in 2030 niet meer afhankelijk wil zijn van fossiele energiebronnen (o.a. aardgas, aardolie en steenkolen). Daarnaast resulteert dit beleid ook in meer praktische zaken, zoals in materiaalkeuze bij (ver)bouw en door het treffen van specifieke energiezuinige maatregelen.

‘Nul op de Meter’ (NoM maken) is het streven bij de woningen en gebouwen die versterkt of nieuw gebouwd worden. Kortom: liefst energieneutraal en in ieder geval zo energiezuinig mogelijk.

‘Nul op de Meter’ (NoM) & alternatieven

In Loppersum en Middelstum zijn bijvoorbeeld al ruim 100 huurwoningen versterkt waarbij er ‘nul op de meter’ staat. 'Nul op de Meter' maken of fossielvrij, is een mooi streven. De eigenaar van een woning of gebouw bepaalt zelf of hij hierin investeert.

Bij gebouwen die als cultureel erfgoed zijn aan te merken, is 'Nul op de Meter' maken lang niet altijd haalbaar. Hiervoor worden andere alternatieven gezocht, zoals het opwekken van energie met een dorpsmolen of een veld met zonnepanelen. Ook hiervoor geldt dat de eigenaar van het gebouw zelf bepaalt of hij daarin investeert.

Vergoedingen voor duurzamer maken van uw woning

In het versterkingsadvies dat u ontvangt wanneer uw woning moet worden aangepast, staat wat er moet gebeuren om aan de norm te voldoen. Daar bovenop kunt u echter voor € 4.000,- tot € 7.000,- investeren in het duurzamer maken van uw woning (dit is het bedrag dat u ontvangt wanneer uw woning wordt versterkt). Mogelijk heeft u daarnaast ook nog eenmalig recht op een extra € 4.000,- (dit bedrag kunt u claimen wanneer u voor € 1.000,- aardbevingsschade heeft). Ook dit bedrag is bestemd voor het duurzamer maken van uw woning. Dit wordt als geheel opgepakt binnen het proces van het versterkingsadvies.

Wilt u meer weten over de exacte mogelijkheden? Het Buurkrachtteam Loppersum helpt u bij het maken van de juiste keuzes.

Meer informatie over duurzaamheid in relatie tot scholen.

2030: onafhankelijk van fossiele energiebronnen

De gemeente Loppersum heeft in haar Milieubeleidsplan een aantal concrete doelen gesteld:

  1. In 2030 is de gemeente Loppersum niet meer afhankelijk van fossiele energiebronnen (o.a. aardgas, aardolie en steenkolen).
  2. In 2020 is daar al een deel van behaald: 100% van de gemeentelijke dienstverlening, 50% van de woningbouw en 20% van de zakelijke markt maken dan al gebruik van andere, meer duurzame energiebronnen.

Bewonersinitiatieven voor verduurzaming van de dorpen

De dorpen zijn van ons allemaal en het is niet alleen de gemeente die plannen voor verduurzaming  maakt. Ook inwoners denken en werken mee om zoveel mogelijk energie te besparen. Zo ontstaan de mooiste burgerinitiatieven en georganiseerde activiteiten. In de gemeente Loppersum kennen we een flink aantal buurkrachtinitiatieven en energiecoöperaties.

Energietransitieplan Loppersum

Uit deze ambities, de duurzaamheidsambities van de provincie en uit de opdracht van de stuurgroep Energietransitie van de NCG, is het zogenaamde ‘Energietransitieplan Loppersum’ voortgekomen. Zestien partijen ondertekenden in september 2017 een akkoord om de genoemde doelstellingen waar te kunnen maken. Door samen te werken aan verschillende programmalijnen (zoals duurzaam wonen en windenergie), wordt de gemeente Loppersum meer en meer een duurzame gemeente.

Intentieovereenkomst Energietransitieplan Loppersum Presentatie bij ondertekening overeenkomst energietransitieplan Loppersum

Top