Westeremden, Zeerijp & ‘t Zandt

HOME  |  Scholen  |  Bouwkundig versterken  |  Westeremden, Zeerijp & ‘t Zandt

Westeremden, Zeerijp & ‘t Zandt

Wat gebeurt er in Westeremden, Zeerijp & ‘t Zandt?

De ODBS Abt Emo (Westeremden), OBS Wilgenstee (Zeerijp) en OBS De Zandplaat (’t Zandt) vormen samen de netwerkschool 'Loppersum Oost'. Dat wil zeggen dat ze wel hun eigen identiteit behouden, maar waar mogelijk samenwerken. Ze behouden hun oorspronkelijke schoolgebouwen. Deze drie schoolgebouwen worden bouwkundig versterkt, duurzaam gemaakt en onderwijstechnisch op een eigentijdse manier aangepast, zodat de scholen straks voldoen aan de eisen van deze tijd én aan de wensen van het schoolteam en de leerlingen. Om deze versterking en aanpassingen uit te voeren, worden in ieder dorp tijdelijke scholen ingericht. De schoolgebouwen in Westeremden, Zeerijp en 't Zandt worden na elkaar versterkt. Eerst is ODBS Ambt Emo in Westeremden aan de beurt.

Meer informatie via website netwerkschool 'Loppersum Oost'
Nieuwsbrief over de scholen in de drie dorpen (oktober 2017)
Nieuwsbrief over de versterking van de locaties van de Netwerkschool (mei 2019)

Bouwkundig versterken in Westeremden

De bouwkundige versterking van de Abt Emoschool in Westeremden is klaar. De komende weken wordt gestart met het inrichten van het schoolplein. Als alles volgens de planning verloopt, staat er begin juli een veilige, duurzame school op een prachtig schoolplein! Tot die tijd krijgen de leerlingen les in een tijdelijke school. In de laatste week voor de schoolvakantie kan er verhuisd worden van de tijdelijke school naar de Abt Emo. In het nieuwe schooljaar krijgen de leerlingen weer les in de versterkte school. Het tijdelijke gebouw aan de overkant van de straat wordt daarna weggehaald.

Locatie tijdelijke school aan de Huizingerweg

In Westeremden staat de tijdelijke school aan de Huizingerweg, schuin tegenover de Abt Emo-school.

Bouwkundig versterken in Zeerijp

In 2019 wordt ook basisschool De Wilgenstee in Zeerijp bouwkundig versterkt. Tijdens de versterking krijgen de leerlingen les in een tijdelijke school, die op de speeltuinlocatie aan de kruising Borgweg/Molenweg komt. De plaatsing van deze tijdelijke school heeft een tijd stilgelegen naar aanleiding van de vondst van een kleine hoeveelheid asbest. Nu wordt er gelukkig weer gewerkt. Eind mei zal het tijdelijke gebouw klaar zijn. In de laatste week voor de schoolvakantie kunnen de kinderen naar deze tijdelijke school verhuizen.

Als de leerlingen in het tijdelijk gebouw les krijgen, wordt het huidige gebouw van De Wilgenstee versterkt. Hiervoor is het Centrum voor Veilig Wonen verantwoordelijk. Het is de bedoeling dat de versterking van De Wilgenstee in januari 2020 klaar is. In de voorjaarsvakantie 2020 kan de school dan weer terugkeren naar het versterkte gebouw.

De speeltuin

In overleg met de speeltuinvereniging wordt een nieuw ontwerp gemaakt voor de inrichting van de speeltuin. Want het is de bedoeling dat de kinderen uit Zeerijp, die al best lang moeten wachten, uiteindelijk een mooiere speeltuin en een betere school terugkrijgen!
Ook bij de tijdelijke school wordt het mogelijk om te spelen. De gemeente overlegt met de school en de speeltuincommissie welke tijdelijke speelvoorzieningen hier komen.

Weergave tijdelijke school Zeerijp

In Zeerijp is gekozen voor een tijdelijke school op de huidige speeltuinlocatie.

Bouwkundig versterken in 't Zandt

De school in 't Zandt is als laatste aan de beurt. Het oorspronkelijke plan was om ook basisschool De Zandplaat bouwkundig te versterken. Bij nader inzien hebben de gemeente, het schoolbestuur en het schoolteam een voorkeur voor het bouwen van een nieuwe school in 't Zandt. Met alleen bouwkundig versterken kan de indeling van het gebouw namelijk niet veranderd worden, en daarmee zou het gebouw niet flexibel en klaar voor het toekomstige onderwijs zijn.

Inmiddels zijn de financiën geregeld en daarmee is de kogel door de kerk: er komt een nieuwe school in 't Zandt. Deze komt dan wel op een andere plek, want als je op dezelfde locatie nieuwbouw plaatst, moet er ook nog een tijdelijke school gebouwd worden en dat kost geld. Dit geld steken we liever in een nieuw gebouw. De gemeente overlegt binnenkort met de direct omwonenden over de plannen.

Locatie voor een nieuwe school

De nieuwe school moet dus op een andere locatie komen. Na overleg met dorpsbelangen 't Zandt is er een plek gevonden die geschikt lijkt. Het gaat om de locatie van de voormalige christelijke school. Dit is het terrein direct naast de huidige school, waar nu speeltoestellen staan.

Ruimte voor spelende kinderen

Dorpsbelangen heeft aangegeven dat ze willen  meewerken aan het beschikbaar stellen van deze locatie. Maar dan moet er wel tijdens en na de bouw, ruimte voor kinderen blijven om te spelen. De gemeente, school en dorpsbelangen 't Zandt gaan samen een plan maken voor de inrichting van de buitenruimte rond de nieuwe school. De speeltuin en het schoolplein kunnen zo op een mooie manier in elkaar gevlochten worden, zodat er een speel-en schoolplein ontstaat.

Vernieuwde schoolpleinen

Bij een versterkte school hoort een mooi schoolplein. Aangezien eerst aan de school in Westeremden gewerkt wordt en aansluitend aan die in Zeerijp, is voor deze scholen al nagedacht over de inrichting van het schoolplein. Hierbij zijn ouders,  leerlingen, omwonenden en inwoners betrokken. Tijdens een bijeenkomst zijn alle punten geïnventariseerd die deelnemers belangrijk vonden en deze zijn zoveel mogelijk meegenomen in een ontwerp. Het resultaat: twee mooie ontwerpen voor een nieuw schoolplein in Westeremden en Zeerijp, waar kinderen fijn kunnen spelen. Het schoolplein wordt ingericht nadat de school versterkt is.

Zo ziet het ontwerp voor het schoolplein in Westeremden eruit
Zo ziet het ontwerp voor het schoolplein in Zeerijp eruit

De realisatie van het nieuwe schoolplein wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Groningen en Kansrijk Groningen.

De versterking in beeld

Hieronder ziet u een afbeelding van ODBS Abt Emo in Westeremden. Dit schoolgebouw wordt in 2019 bouwkundig versterkt.

Afbeelding OBS Abt Emo in Westeremden  Abt Emo versterking in beeld

Top