Westeremden, Zeerijp & ‘t Zandt

HOME  |  Scholen  |  Bouwkundig versterken  |  Westeremden, Zeerijp & ‘t Zandt

Westeremden, Zeerijp & ‘t Zandt

Wat gebeurt er in Westeremden, Zeerijp & ‘t Zandt?

De ODBS Abt Emo (Westeremden), OBS Wilgenstee (Zeerijp) en OBS De Zandplaat (’t Zandt) vormen samen de netwerkschool 'Loppersum Oost'. Dat wil zeggen dat ze wel hun eigen identiteit behouden, maar waar mogelijk samenwerken. Ze behouden hun oorspronkelijke schoolgebouwen. Deze drie schoolgebouwen worden bouwkundig versterkt, duurzaam gemaakt en onderwijstechnisch op een eigentijdse manier aangepast, zodat de scholen straks voldoen aan de eisen van deze tijd én aan de wensen van het schoolteam en de leerlingen. Om deze versterking en aanpassingen uit te voeren, worden in ieder dorp tijdelijke scholen ingericht. De schoolgebouwen in Westeremden, Zeerijp en 't Zandt worden na elkaar versterkt. Eerst is ODBS Ambt Emo in Westeremden aan de beurt.

Meer informatie via website netwerkschool 'Loppersum Oost'
Nieuwsbrief over de scholen in de drie dorpen (oktober 2017)

Bouwkundig versterken in Westeremden

Tijdens de verbouwing krijgen de leerlingen les in een tijdelijke school. De leerlingen van Abt Emo gingen in maart 2018 naar hun tijdelijke schoolgebouw. De verwachting is dat de bouwactiviteiten aan de Abt Emo eind eerste kwartaal/begin tweede kwartaal 2019 worden afgerond. Aansluitend wordt het schoolplein ingericht. Als alles klaar is kunnen de leerlingen in de meivakantie, of zo snel mogelijk daarna, weer terug naar hun oude schoolgebouw. Het tijdelijke gebouw wordt dan weggehaald.

Locatie tijdelijke school aan de Huizingerweg

In Westeremden staat de tijdelijke school aan de Huizingerweg, schuin tegenover de Abt Emo-school.

Bouwkundig versterken in Zeerijp

In 2019 starten de versterkingsmaatregelen aan basisschool De Wilgenstee. Tijdens de versterking krijgen de leerlingen les in een tijdelijke school, die op de speeltuinlocatie aan de Borgweg/Molenweg geplaatst wordt. De plaatsing van deze tijdelijke school heeft een tijd stilgelegen naar aanleiding van de vondst van een kleine hoeveelheid asbest. De aannemer Jan Snel start medio maart 2019 met de grondwerkzaamheden. Aansluitend kan het tijdelijke gebouw geplaatst worden. We verwachten dat de tijdelijke school er half mei staat. Vlak voor de zomervakantie zullen de leerlingen over gaan naar de tijdelijke school.

Als de leerlingen in het tijdelijk gebouw les krijgen, wordt het huidige gebouw van De Wilgenstee versterkt. Hiervoor is het Centrum voor Veilig Wonen verantwoordelijk. Het is de bedoeling dat de versterking van De Wilgenstee begin januari 2020 klaar is. In de voorjaarsvakantie 2020 kan de school dan weer terugkeren naar het versterkte gebouw.

In overleg met de speeltuinvereniging wordt een nieuw ontwerp gemaakt voor de inrichting van de speeltuin.

Weergave tijdelijke school Zeerijp

In Zeerijp is gekozen voor een tijdelijke school op de huidige speeltuinlocatie.

Bouwkundig versterken in 't Zandt

Eerst wordt de school in Westeremden versterkt, dan die in Zeerijp en daarna is het schoolgebouw in 't Zandt aan de beurt. 't Zandt is de laatste in de rij in verband met de herinrichting van de openbare ruimte in 't Zandt en omdat nog onderzocht wordt of sloop- en nieuwbouw een goed alternatief kan zijn voor het versterken van het schoolgebouw. Uiteraard moet dit financieel dan wel haalbaar zijn. 

Vernieuwde schoolpleinen

Bij een versterkte school hoort een mooi schoolplein. Aangezien eerst aan de school in Westeremden gewerkt wordt en aansluitend aan die in Zeerijp, is voor deze scholen al nagedacht over de inrichting van het schoolplein. Hierbij zijn ouders,  leerlingen, omwonenden en inwoners betrokken. Tijdens een bijeenkomst zijn alle punten geïnventariseerd die deelnemers belangrijk vonden en deze zijn zoveel mogelijk meegenomen in een ontwerp. Het resultaat: twee mooie ontwerpen voor een nieuw schoolplein in Westeremden en Zeerijp, waar kinderen fijn kunnen spelen. Het schoolplein wordt ingericht nadat de school versterkt is.

Zo ziet het ontwerp voor het schoolplein in Westeremden eruit
Zo ziet het ontwerp voor het schoolplein in Zeerijp eruit

De realisatie van het nieuwe schoolplein wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Groningen en Kansrijk Groningen.

De versterking in beeld

Hieronder ziet u een afbeelding van ODBS Abt Emo in Westeremden. Dit schoolgebouw wordt in 2019 bouwkundig versterkt.

Afbeelding OBS Abt Emo in Westeremden  Abt Emo versterking in beeld

Top