Bouwkundig versterken

HOME  |  Scholen  |  Bouwkundig versterken

Bouwkundig versterken

Een eigen versterkt schoolgebouw

De basisscholen van Westeremden, Zeerijp en ’t Zandt, zijn een zogenaamde netwerkschool. Dat wil zeggen dat ze hun eigen identiteit behouden, maar waar mogelijk samenwerken. Ze houden hun oorspronkelijke schoolgebouwen. Uit de inspecties bleek dat deze drie gebouwen moeten worden versterkt. Tijdens de versterkingsopgave wordt voor iedere school op een tijdelijke locatie ruimte gerealiseerd, in het eigen dorp.

Ook GBS Klim-op in Middelstum houdt een eigen schoolgebouw. Vanaf december 2017 maken ze gebruik van het voormalige, versterkte pand van CBS Wicher Zitsema.

Bekijk hieronder de actuele stand van zaken per dorp.

Top