Bijzondere gebouwen

HOME  |  Bijzondere gebouwen

Bijzondere gebouwen

Foto van Asingaborg

De gemeente Loppersum hecht grote waarde aan het cultureel erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan middeleeuwse kerken en monumentale panden. Deze bepalen voor een groot deel onze identiteit. 

De komende jaren worden veel woningen, scholen en bedrijven in de gemeente versterkt of hersteld, zodat ze beter bestand zijn tegen eventuele aardbevingen ten gevolge van gaswinning in de regio. Deze maatregelen zijn soms ook noodzakelijk voor gebouwen die tot onze cultuurhistorie behoren, zoals kerken, oude boerderijen en rentenierswoningen.

Maar er zijn nog meer bijzondere gebouwen in onze gemeente die bouwkundig versterkt gaan worden. Zoals bijvoorbeeld gebouwen waarin zorginstellingen gevestigd zijn. En ook het gemeentehuis in Loppersum wordt versterkt.

Erfgoed & Cultuur Zorggebouwen Scholen

Top