Bijzondere gebouwen

HOME  |  Bijzondere gebouwen

Bijzondere gebouwen

Foto van Asingaborg

De gemeente Loppersum hecht grote waarde aan het cultureel erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan middeleeuwse kerken en monumentale panden. Dit bepaalt voor een groot deel onze identiteit. 

De komende jaren worden veel woningen, scholen en bedrijven in de gemeente versterkt of hersteld, zodat ze bestand zijn tegen eventuele aardbevingen ten gevolge van gaswinning in de regio. Deze maatregelen zijn ook noodzakelijk voor andere gebouwen in onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan kerken, oude boerderijen en rentenierswoningen. Of aan gebouwen waarin zorginstellingen gevestigd zijn.

Erfgoed & Cultuur Zorggebouwen Scholen   

Top