Bewonersinitiatieven voor verduurzaming van de dorpen

HOME  |  Bewonersinitiatieven voor verduurzaming van de dorpen

Bewonersinitiatieven voor verduurzaming van de dorpen

LOPEC (Lopster Energie Coöperatie)

LOPEC richt zich om het gezamenlijk opwekken van eigen energie, in plaats van afhankelijk te zijn van gas. Het eerste collectieve zonnedak hebben zij inmiddels gerealiseerd! LOPEC zet verder in op de ontwikkeling van zonnedaken en gaat de komende tijd ook onderzoeken of er draagvlak is voor (kleinschalige) windenergie. De provincie heeft zes provinciale energie-initiatieven uitgekozen, die zeer kansrijk zijn. Zo kansrijk dat die het doel (het eigen dorp in 2019 energieneutraal) moeten kunnen halen. LOPEC is één van die gekozen initiatieven. De provincie gaat de komende tijd extra menskracht en tijd investeren in LOPEC. LOPEC kan alle hulp gebruiken, dus deze ondersteuning wordt van harte toegejuicht. Meer informatie via de website van LOPEC

Buurkracht Loppersum

Buurkracht brengt mensen bij elkaar om samen energie te besparen. Buurkracht Loppersum richt zich op woningeigenaren en het doel is om gebruik te maken van zogenaamde 'koppelkansen'.  Als we onze woningen toch gaan versterken, kunnen we meteen ook verduurzamen, is de gedachte. Buurkracht Loppersum wil zo de verduurzaming van Loppersum in een stroomversnelling brengen en werkt hierbij nauw samen met LOPEC. Meer informatie via de website van Buurkracht Loppersum.

Buurkracht Westeremden

Een energieneutraal dorp in 2025, dat is de stip op de horizon van Buurkracht Westeremden. Er zijn energiescans afgenomen en het energiehuishouden van inwoners is in kaart gebracht. Meer informatie via de website van Buurkracht Westeremden.

Zonnedorpen

De Energiecoöperatie Zonnedorpen is een initiatief van de verenigingen van dorpsbelangen in Leermens, ’t Zandt, Zeerijp en Zijldijk. De Provincie Groningen ondersteunt deze coöperatie, net als Lopec. De initiatiefnemers hebben een lokaal duurzaam energieproject opgezet, een zogenaamd 'Postcoderoosproject'. Via zonnepanelen willen ze duurzaam energie opwekken ('zon op land'). Er is een grondeigenaar gevonden en inmiddels is de Energiecoöperatie Zonnedorpen opgericht. De vergunning voor het project is afgegeven.  Er komen 1500 zonnepanelen (in eigendom) en de bouw start begin 2018. Inwoners uit aangrenzende postcodegebieden van ‘t Zandt, Leermens, Godlinze, Garsthuizen en Zijldijk kunnen deelnemen en  leden profiteren van een lage prijs. Meer informatie via de website Zonnedorpen.

Wirdum Energie Neutraal, Buurkracht

Het onderwerp energievoorziening leeft ook sterk in Wirdum. Elke kuub gas die we besparen, is meegenomen, is de gedachte. Met als streven om een energieneutraal Wirdum te hebben in 2026. Meer informatie via de website Buurkracht Wirdum.

Energie coöperatie Middelstroom, Middelstum

Energiecoöperatie Middelstroom is een vereniging van inwoners van Middelstum die als doel heeft: gebruik van duurzame energie, energiebesparing, energieopwekking en de bewustwording rond duurzaamheid vergroten.

Inwoners van Middelstum, Westerwijtwerd, Westeremden, Huizinge en Toornwerd kunnen lid worden van de coöperatie. Door een aandeel te kopen kan men dan gebruik maken van door de coöperatie opgewekte duurzame energie. Middelstroom richt zich vooralsnog op de realisatie van een eigen dorpsmolen. Meer informatie via de website Middelstroom.

Zonne-initiatief Stedum

Stedum is al langer bezig met ontwikkeling van een zonne-initiatief. Er zijn meerdere locaties onderzocht en het plaatsen van een nieuw zonnedak lijkt kansrijk. Onlangs is een coöperatie opgericht. De ledenwerving moet nog plaatsvinden.

Kansrijk Garrelsweer

Ook Garrelsweer wil aan de slag met duurzaamheid, hier bevindt men zich in de oriëntatiefase, er zijn nog geen uitgewerkte initiatieven.

Top